» » صفحه 3
اشنا
مشاهده 1 503 در 9 اردیبهشت 1393
  چه بگویم آشنا را که دلی شکسته ما را نه گلایه از تو در دل ، نه ز دست روزگارا نه در انتظار آنم که....
گره کور
مشاهده 1 363 در 9 اردیبهشت 1393
  به همه خاطره هایم گره ی کور زدم به یکی انگ و دگر وصله ی ناجور زدم تو شدی منکر ما بودن ما این همه....
دیرامدی اما خوش امدی
مشاهده 1 644 در 31 فروردین 1393
  با من به جمع مردم تنها خوش آمـدی بین جماعتی که مرا سنگ می زنند می بینمت ، برای تماشا خوش....
چقدرخواب ببینم که تومال من شده ای؟؟
مشاهده 1 449 در 31 فروردین 1393
  و شاه بیت غزل های لال من شده ای چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض جواب حسرت این چند سال من....
فرار دختر و خانه طلبه
مشاهده 2 416 در 30 فروردین 1393
 شب هنگام محمد باقر – طلبه جوان- در اتاق خود مشغول مطالعه بود که به ناگاه دختری وارد اتاق او....
اتفاقی تازه
مشاهده 891 در 30 فروردین 1393
  دلــم یک اتفاق می خـواهـد ! یک تـلفن نا آشنا با بـی مـــیلی تـمام جواب دهم و…....
فراموش کن
مشاهده 1 597 در 29 فروردین 1393
  فراموش کن مسلسل رامرگ را و به ماجرای زنبوری بیندیش که در میانه ی میدان مین به جستجوی شاخه گلی است....
بارانی
مشاهده 1 926 در 29 فروردین 1393
كاش بارانی ببارد قلبها را تر كند بگذرد از هفت بند ما صدا را تر كند قطره قطره رقص گیرد روی چتر لحظه ها ....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом и посмотреть фильмы на allfilm.net на лучшем кинопортале