» » » صفحه 10
4
باران
ادبیات / شعر

باران

    باران است   سكوت هميشه اينجا باران است چشمانت را ببند ... ... حس مي كني ؟
+
آرزوي لبخندم .....
ادبیات / شعر

آرزوي لبخندم .....

      هميشه براي بودنت بايد كنج لبخندم به دنبالت بگردم اما هميشه همه چيز به ميل ادمي نيست هزار ساله كه تشنه ام هنوز آرزوي لبخندم پابرجاست
بالا