» » » صفحه 2
+
تکرار
ادبیات / شعر

تکرار

باز باران با ترانه باز بغضی بی بهانه باز هر روز غرق تکرار باز سیگار پشت سیگار یادم آید خاطراتت خاطراتِ ماندگارت
+
تقدیر
ادبیات / شعر

تقدیر

این قــــــدر بر دوراهـــــی تقدیـــــر من نایست این طور زُل نزن به من ای چشم های بیست! این آشنای گم شده در عمق چشم هات این حس نابلد کـــه مرا پیر کرده کیست؟
+
اشنا
ادبیات / شعر

اشنا

  چه بگویم آشنا را که دلی شکسته ما را نه گلایه از تو در دل ، نه ز دست روزگارا نه در انتظار آنم که رسانی ام به مقصد نه طبیب کو بر آرد بر محتضر دوا را  
+
گره کور
ادبیات / شعر

گره کور

  به همه خاطره هایم گره ی کور زدم به یکی انگ و دگر وصله ی ناجور زدم تو شدی منکر ما بودن ما این همه سال همه بر خیل خوش خاطرم هاشور زدم
+
فراموش کن
ادبیات / شعر

فراموش کن

  فراموش کن مسلسل رامرگ را و به ماجرای زنبوری بیندیش که در میانه ی میدان مین به جستجوی شاخه گلی است ...
بالا