+
متن آهنگ سوت پایان از پژمان جمشیدی
موسیقی / متن آهنگ ها

متن آهنگ سوت پایان از پژمان جمشیدی

  متن آهنگ سوت پایان از پژمان جمشیدی به دستایی وفادارم که حتی یه بارم حسشون نکرده بودم مثه بازیکن ذخیره ای من تا یادم هست پشت پرده بودم مثل بازیکنی که از زمونه همیشه کارت قرمز رو میگیره یه روزی گل تو دستاشه که دیگه برای بردن اون خیلی دیـــــــره
بالا