» » » تکست آهنگ katty pery -wide awake

تکست آهنگ katty pery -wide awake

تاریخ : 1392.12.19
نویسنده : ♥zάHяά73♥
نظرات : 0
بازدیدها : 1902
  • +5

متن اهنگ های خارجی

I’m wide awake
من هوشيارم
I’m wide awake
من هوشيارم
I’m wide awake
من هوشيارم
Yeah, I was in the dark
اره ، من در تاريکي بودم
I was falling hard
احساس بدي ميکردم


With an open heart
با اغوش باز
I’m wide awake
من هوشيارم


How did I read the stars so wrong?

چطوري همه ي راه ها رو اشتباه ميديدم؟

I’m wide awake

من هوشيارم

And now it’s clear to me

و الان براي من کاملا شفافه

That everything you see

که هرچي ديدي

Ain’t always what it seems

هميشه اون طوري که بنظر ميومد نبود

I’m wide awake

من هوشيارم

Yeah, I was dreaming for so long

اره ، من براي مدتي طولاني تو رويا بودم

I wish I knew then

ارزو ميکنم ميدونستم

What I know now

اون چيزي که الان ميدونم

Wouldn’t dive in

واردش نميشدم

Wouldn’t bow down

به درونش نميرفتم

Gravity hurts

کششي به سمت ازار رسوندن

You made it so sweet

تو همش رو دلنشين ساختي

‘Til I woke up on

تا اينکه من بيدار شدم

On the concrete

در واقعيت

Falling from cloud

افتادم از ابري سياه

Crashing from the high

سقوط از بلندي

I’m letting go tonight

من امشب ميرم

Yeah, I’m falling from cloud

اره دارم از ابر ها سقوط ميکنم

I’m wide awake

من هوشيارم

Not losing any sleep

هيچ خوابي رو از دست ندادم

I picked up every piece

من هر تکه رو برداشتم

And landed on my feet

و روي پاهام فرود اومدم

I’m wide awake

من هوشيارم

Need nothing to complete myself, no

چيزي احتياج ندارم تا خودم رو کامل کنم ، نه

I’m wide awake

من هوشيارم

Yeah, I am born again

اره ، من دوباره بدنيا اومدم

Outta the lion’s den

بيرون خونه ي شيرها

I don’t have to pretend

نيازي نيست تا وانمود کنم

And it’s too late

و اين ديره

The story’s over now, the end

داستان تموم شده ، پايان


[Pre-Chorus]

I wish I knew then

من ارزو ميکردم

What I know now

چيزي که الان ميدونم

Wouldn’t dive in

واردش نميشدم

Wouldn’t bow down

به درونش نميرفتم


Gravity hurts

کششي به سمت ازار رسوندن

You made it so sweet

تو اون رو شيرين ساختي

‘Til I woke up on

تا اينکه بيدار شدم

On the concrete

در واقعيت

Falling from cloud 9 (it was out of the blue)

I’m crashing from the high

من از بلندي سقوط کردم

I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)

I’m falling from cloud 9

من از ابر سياه افتادم

I’m wide awake

من هوشيارم

Thunder rumbling

صداي مهيب رعد

Castles crumbling

قلعه فرو ريخت

I’m wide awake

من هوشيارم

I am trying to hold on

من سعي کردم نگه اش دارم

I’m wide awake

من هوشيارم

God knows that I tried

خدا ميدونست من خسته ام


Seeing the bright side

قسمت نوراني رو ديدم


I’m wide awake

من هوشيارم

But I’m not blind anymore…

اما من ديگه کور نبودم

I’m wide awake2*

من هوشيارم

Yeah, I’m falling from cloud 9 (it was out of the blue)

اره من از سوي ابر ها دارم حس ميکنم ، اين از اسمون ها هم خارج بود

I’m crashing from the high

دارم از اسمون سقوط ميکنم

You know I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)

ميدوني ک دارم ول ميکنم بري امشب ، اره دارم بيخيالت ميشم

I’m falling from cloud 9

اونوقت دارم از ابر ها سقوط ميکنم

I’m wide awake

من هوشيارم

کلید واژه ها :
متن اهنگ خارجی
دسته بندی :  موسیقی / متن آهنگ ها

تبلیغات

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*

بالا