» » سایر مقالات ادبی
+
آنها از فهمیدن تو میترسند
ادبیات / سایر مقالات ادبی

آنها از فهمیدن تو میترسند

 آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند از «تن» تو- هر چقدر هم که قوی باشد- ترسی ندارند از گاو که گنده‌تر نمی‌شوی، می‌دوشند تاز خر که قوی‌تر نمی‌شوی، بارت می‌کنند از اسب که دونده‌تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند آنها فقط از «فهمیدن» تو می‌ترسند
+
اسرار ازل
ادبیات / سایر مقالات ادبی

اسرار ازل

 اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حرف معما نه تو خوانی و نه من هست از پس پرده گفت‌وگوی من و تو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من
بالا