باور کنید
مشاهده 2811 در 6 اسفند 1393
 دیگر حساب مرا بلور کنید فکری به حال آخر این ماجرا کنید مرا به جاودانه شدن آشنا کنید دلم را برای آسمان....
  • +1
قهرکه میکنی(م.ب)
مشاهده 2437 در 3 اسفند 1392
  آغوشم داغ مي شود از قهرتو بی تو هیچ میشوم تمام روز  ....
  • 0
لبخندتو(م.ب)
مشاهده 2992 در 29 بهمن 1392
  هيچ وقت فكر نمي كردم خط ممتد لبخند تو روزي عابري بر سر در نگاه خيسم از طعم سيب باشد  ....
  • +5
بیاد قدیم (م.ب)
مشاهده 2874 در 28 بهمن 1392
  به یاد قدیم قدم می زنم با باران از تو مي گويم زمين خيس مي شود از خاطرات بي تو....
  • +5
آخرين برگ (م.ب)
مشاهده 2334 در 27 بهمن 1392
  وقتي بهار براي نبودنت يخ مي زند وقتي لبخند براي رفتنت ماتم مي گيرد چرا شب ، زندگي من نشود ؟....
  • +5
چرا؟
مشاهده 3554 در 18 شهریور 1392
  نمیدونم چرا باید رفت تا جدی گرفته بشی ؟ شاید این فلسفه دوری و دوستی رو باید باور کنیم . وقتی کم کم....
  • 0