» » مسدود شدن
beetalk و مشکل ارسال درخواست دوستی
مشاهده 48734 در 30 فروردین 1395
  گویا برخی از کاربران ایرانی بدون هیچ دلیلی از بیتالک بن (مسدود) شده اند. و نمیتوانند درخواست دوستی....
  • +51